Składka członkowska

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego MOSiR Sieradz informuje, iż na podstawie §15 Statutu naszego klubu Uchwałą Nr 1/2023r. ustalona została wysokość składki członkowskiej na rok 2023 w wysokości 15zł miesięcznie. Każdy członek ma możliwość wpłaty jednorazowej za cały rok w kwocie 150,00 zł. Składka członkowska winna wpłynąć na konto bankowe klubu lub gotówką do kasy klubu.

Z opłacania składki członkowskiej zwolnieni są zawodnicy, którzy zdobyli w roku 2022 medal Mistrzostw Polski oraz zawodnicy posiadający co najmniej drugą klasę sportową, natomiast zawodnicy posiadający trzecią i czwartą klasę sportową uiszczają 50% ww. kwot, czyli 7,50 zł miesięcznie lub 75,00 zł płatne jednorazowo.

Wpłaty dokonywane na konto bankowe Klubu

Bank Spółdzielczy w Sieradzu
ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz
Nr konta bankowego:
71 9267 0006 0011 3351 2000 0010

Przy wpłatach składek prosimy podawać:

– wpłata składka członkowska (imię i nazwisko członka Klubu)

Członkowie klubu mają możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez nasz klub bezpłatnie, a składka członkowska jest wykorzystywana w celu organizacji zajęć i zapewnieniu odpowiedniego sprzętu do ich organizacji. Wszyscy zawodnicy, którzy chcą korzystać z zajęć, sprzętu sportowego oraz klubowych wyjazdów powinni mieć opłaconą składkę członkowską na dany rok.